Coğrafya

Kara iklimi mevcut olup etrafı dağlarla çevrilidir Deniz seviyesinin. 1200m' yi göstermesi, denizin bunaltıcı etkisini ve denizden gelen rüzgarların olmamasını sağlamakla birlikte , soğuk rüzgârlara açık bir alanda bulunmaktadır.Bu durumda kasabamızın genel iklim özelliği yazları sıcak ve kurak, kışları ise soğuk ve yağışlıdır. Kış mevsimi yağışı kar olmaktadır. Yağışların azlığı sebebiyle ormanlık alan bulunmamaktadır. Bozkır özelliğe sahiptir.