KONAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN HİZMET ALIMI İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERLE İLGİLİ SÜREÇ

KONAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA

   DAYALI HİZMET ALIMI SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMAKTA

OLAN İŞÇİLERİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA VEYA MAHALLİ İDARE

ŞİRKETLERİNDE İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN 375 SAYILI

            KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEÇİCİ 23 VE GEÇİCİ 24. MADDELERİNİN        UYGULANMASINA DAİR USUL VE ESASLAR KAPSAMINDA UYGULAYACAĞI SÜREÇ TAKVİMİ AŞAĞIDAKİ TARİHLERDE UYGULANACAKTIR.


                       İŞLEM

            SÜRE

            TARİH ARALIĞI

      Başvuru

      10 gün

02.01.2018 - 11.01.2018

Tespit Komisyonu İnceleme ve    Hak Sahiplerinin ilanı.                                                                                 

      20 gün

23.01.2018 – 11.02.2018

İlana İtiraz

       3 gün

12.02.2018 -  14.02.2018

İtirazın İncelenmesi, Kesin Listenin İlanı

     

       7 gün

 

15.02.2018 -  21.02.2018

Sınav Tarihi  ( Uygulamalı)

       1 gün

26.02.2018

Sınav İtiraz  Komisyonuna  İtirazlar

       3 gün

 27.02.2018 – 02.03.2018

İtirazların İncelenmesi, Kesin Listenin  ilanı

        3 gün

05.03.2018 -  07.03.2018